Ledergruppe igangsætter Kaizen – Løbende forbedringer

Eksempel på igangsætning af en Kaizen-proces

Jeg var for nyligt i en organisation, for at hjælpe dem igang med en Kaizen-proces. De ville gerne starte “løbende forbedringer”.
Vi planlagde to dage med deltagelse af hele ledergruppen – 5 personer. Der var tale om en forsyningsvirksomhed.

Billede fra designarbejdet med tavlen (læs videre under billedet):

kaizen-udvikling-tavle

Udvikling af en Kaizen-tavle

Dag 1: Inputs til Kaizen

Dag 1 havde fokus på inputs til Kaizen.
Indhold:
– Strategisk begrundelse for Lean og Kaizen. Hvorfor vil I Kaizen? Hvilke strategiske gab ønsker I, skal lukkes via Lean og Kaizen-processen? Her er det bl.a. vigtigt, at der efterfølgende er konsensus i ledergruppen. Hvorfor gør vi det her? Hvordan argumenterer vi for vores valg?
– Intro Lean, værdi, spildtyper. Bl.a. spildtyperne og feedback-kultur er vigtige i en Kaizen-proces.
– Modenhedsniveauer på en Lean-rejse. Her talte vi meget om vigtigheden af Best Practice (standarder) som afsæt for problemløsning og forbedringer. Uden en BP – så kan man kun gennemføre personlige forbedringer. Read more

Gratis online Lean test

Gratis online test

Flexkom giver dig nu mulighed for, at du kan gennemføre en online Lean test. På den måde kan du gennemføre en lille test af din egen viden inden for Lean. Eller du kan bruge vores tests som “mini-eksamen” med mulighed for kursusbeviser. Måske til brug i en jobansøgning.
Der er 3 mulige tests:
– Lean Ledelse
– Lean Administration
– Lean Produktion

Gratis Lean E-learning

Spørgsmålene i testen er baseret på Flexkoms gratis E-learning.

Links

Link til Lean E-learning >
Link til Lean online tests>

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Fordele ved en intern Lean Manager uddannelse

Flexkom har i dag afsluttet et internt Lean Manager forløb i en dansk organisation. Der er flere fordele ved et internt forløb:

 • Flere ledere/medarbejdere bliver uddannet billigere end på et åbent kursus
 • Man debatterer konkrete problemstillinger i organisationen
 • Man gennemfører ét eller flere projekter, hvilket giver omgående god tilbagebetalingstid
 • Man sætter også konkrete initiativer i gang, som sikrer Lean fremadrettet
 • Man har fået uddannet medarbejdere i alle værktøjerne inkl. værdistrømsanalyse
 • Man har fået uddannet ledere/medarbejdere i ledelses- og forandringsdisciplinerne
 • mm.

Læs mere om en intern Lean Manager uddannelse >

Et billede fra dagens eksamenslokale:

image_news_lean-manager-intern-eksamen

Mødetid kan reduceres med 20-50%

Hvis nu vi havde…

Bedre mødeledelse, bedre mødedisciplin, en skabelon for dagsorden (som blev fulgt), en skabelon for beslutningsreferater (som også blev fuldt – og skrevet under møder), kun relevante møder, kortere møder, dagsordener så folk kun deltog i relevante punkter, undgik unødvendig problemløsning osv. under møder, ure i mødelokaler mm.
Hvor meget mødetid kunne I så skære væk?

Undersøgelse på Dansk Lean Forum

Vi har spurgt her på Dansk Lean Forum.
Svaret er følgende:

Gevinstmulighed ved bedre møder

Gevinstmulighed ved bedre møder

Konklusionen er, at vi kan reducere mødetiden med 35-40%. Det er meget!!!

Kommunikationsregler

Mange organisationer, som arbejder med Lean i det administrative, arbejder med regler for kommunikation. Kommunikation dækker over forstyrrelser, emails, chat, telefoni, sms, møder mm. Hvis vi holder fokus på møderne, så er det oplagt, at lave en “standard for et godt møde”. Herunder en skabelon for dagsorden og referater (gerne det samme dokument).
Eksempel på møderegler (står på bordet i mødelokalet):

Eksempel på møderegler

Eksempel på møderegler


Læs mere om kommunikationsregler >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Svømmebaner i værdistrømsanalyse (VSA/VSM) – Swim Lanes

Opdateret 10. oktober 2016

Værdistrømsanalyser i Lean Administration

Hvordan laver man værdistrømsanalyser for administrative flows? Mange anvender den samme overordnede fremgangsmåde som i produktion. En lang række af processer/steps med identificering af spild undervejs. Der er endda konsulenter, som også inkluderer “omstillingstider” imellem opgaver og lagre af opgaver. I min verden er dette alt for voldsomt et skridt for mange administrative medarbejdere. Udfordringen er typisk ikke “omstillingstider” eller “lagerstørrelser”. Vores problemer er omfattende returløb, alt for mange stop/pauser i flowet, alt for mange ansvarsskifte, alt for meget overservicering osv.

Metode ved værdistrømsanalyser i administration

I Flexkom anvender vi svømmebanediagrammer eller swim lanes til kortlægning af administrative arbejdsgange. Det giver stor visuelt effekt i forhold til antal ansvarsskift, arbejdsmængde i bestemte svømmebaner/funktioner/personer, sårbarhed og afhængighed hvis en svømmebane kun er “ejet” af én bestemt person (hvilket de ofte er), returløb osv.
Her et billede fra en værdistrømsanalyse lavet i dag. Flowet er design og produktudviklingsprocessen fra ide til salgsklar.
Bemærk at de røde post-its er ideer og forslag til forbedringer! Prioriteringsmatrixen viser, at langt de fleste af de røde kan implementeres som “lette forbedringer” (lille indsats med stor effekt).

Vaerdistroemsanalyse-Lean-06

Værdistrømsanalyse VSM Lean Administration

Markante resultater – kun via lavthængende frugter

Read more

Lean modenhedsniveau – hvor langt er I?

Opdateret 7. oktober 2016

Lean modenhed

En organisations modenhed i forhold til Lean er et svært begreb. I Flexkom anvender vi en model, som giver et godt overblik over de enkelte steps på en Lean-rejse. Dermed giver det også en organisation et overblik over, hvor de bør starte deres rejse mod flow, løbende forbedringer, bedre trivsel og styrket konkurrencekraft.

Hvordan ser en Lean-rejse ud?

Jeg anvender ofte en modificeret udgave af CMMI’s modenhedsniveauer, når jeg taler om Lean-rejsen. Hvad er det for en rejse? Hvilke stop møder man undervejs?
Hvor er I henne på rejsen?
De 6 modenhedsniveauer er:

 1. Kaos
  Vi gennemfører vores opgaver, vi leverer til vores kunder…men det er mere held end forstand… Dette niveau kan man eks. opleve ved sygdom i afdelingen, hvis der ikke er struktur på opgavers gennemførsel eller hvis salgsorganisationen har fået besked på, at nu skal de lande en masse ordrer her sidst på måneden…
 2. Personafhængighed
  Vi er væk fra kaos. Men vi er fortsat meget personafhængige. Det er altid dig der planlægger, dig der besøger den og den kunde/borger, dig der står for indkøb, dig der ved hvor man finder… Vi kender det vist allesammen.
  Niveau 2 er kendetegnet ved, at vi ikke gør ting ens, arkiverer filer/viden/materialer forskelligt osv.
 3. Best Practice
  Her har vi lavet aftaler for processer, indretning, rengøring, videndeling osv. Vi er måske fortsat sårbare, men ikke som i niveau 2.
  Det vigtige er også, at vores aftaler bliver fulgt!
  Aftaler = Standarder, procedurer, arbejdsbeskrivelser, instrukser, forretningsgange…kørt barn har mange navne!
  Billedet nedenfor illustrerer meget godt, hvad Lean tænker. Vi ønsker ikke, at man frit kan vælge metoder, hvor viden arkiveres osv. Vi skal have defineret en fælles vej. Vejbredden definerer vi dog selv – nogle processer skal have frihed = bred vej – mens andre skal være mere præcise.

  Lean modenhedsniveau og best practice

  Lean modenhedsniveau og best practice

 4. Problemløsning og forbedringer
  Ja, man kan godt lave forbedringer på niveau 2. Men de bliver på niveau 2. Hvis vi omvendt er enige om en proces –  og én af os kommer med et forbedringsforslag – så er det til glæde for os alle.
  Vedr. problemløsning så kræver et problem, at man har en aftalt Best Practice. Det kan eks. være et møde. Du synes, at dagsordenen er ringe udformet. Du påpeger det. Men vedkommende kan blot sige, at jeg “synes den er super udformet”. Uden en Best Practice for en god dagsorden, så kan I kun udveksle meninger…
 5. Kompetencer og udjævning
  Nu bevæger vi os væk fra potentiel sårbarhed og får styr på kompetencekrav og de afledte gab i forhold til vores nuværende kompetenceniveau.
  Derudover bruger vi kompetenceniveauet til at udjævne arbejdsbelastningen for bedre flow.
 6. Organisering
  Nu organiserer vi os efter flow, opgaver og reducerer dermed yderligere spild. I Lean taler man om “Value Streams”. Mere realistisk er det nok, at vi organiserer os efter opgaver – kaldet Q-ROC (Quick Response Office Cell)

Read more

Lean Kaizen forbedringstavle – endnu en tavle igangsat

Endnu en Kaizen forbedringstavle igangsat

I går var Flexkom på banen med hjælp til igangsætning af endnu en Kaizen forbedringstavle. En tavle som skal hjælpe organisationen til løbende forbedringer.
I forbindelse med igangsætningen fik alle medarbejderne en introduktion til Lean, best practice, problemløsning og 5S.
Her et billede fra “produktionen” af én af tavlerne:

Kaizen Lean Forbedringstavle

Den nye tavle

Det spændende ved Lean er, at målet er løbende forbedringer. Midlet – eller midlerne – er forskellige fra organisation til organisation. Read more

« Older Entries