Category Archives: Lean Kategorier

SMART mål er ikke SMART’e nok – se krav til gode mål (1/2019)

Opdateret 6. jan. 2019

SMART’e mål = gode mål?

Vi kommer i mange organisationer, hvor man taler om SMART’e mål. Men er SMART’e mål gode mål? I vores optik, er SMART-tjeklisten ikke nok til at fastlægge gode mål. Læs bl.a. om de to vigtigste krav til gode mål – som en SMART-analyse ikke ville se.

Illustration af gode mål (2 af kravene)

Hvad er SMART-modellen for mål?

SMART-modellen er en tjekliste for et mål. Dvs. at man tager et defineret mål og løber det igennem S, M, A, R og T. Om målet opfylder alle elementer i SMART.
SMART er nogle gange udvidet til SMARTE-mål (med et ekstra E). Om man bruger SMART eller SMARTE er ikke vigtigt.
SMART/SMARTE står for:

 • S = Specifikke = Formuler målet konkret, præcist og detaljeret
 • M = Målbare = Overvej hvordan du vil dokumentere, at målet er nået. Hvad vil være beviset?
 • A = Ambitiøse/Accepterede = Der skal være en drivkraft – for at nå målet. Er målet attraktivt og vigtigt for dig? Er det meningsfuldt og attraktivt for dine medarbejdere? Hvad får de ud af, at I når målet? Er målet et middel til at nå et andet bagvedliggende mål – som I bør fremhæve tydeligere?
 • R = Realistisk og relevant = Kan du/I nå målet inden for den tid og med de ressourcer, der til rådighed i tidsperioden?
 • T = Tidsbestemte/tidsbegrænset = Hvornår skal målet være opnået?
 • E = Engagerende = Giver målet lyst til forbedringer? Er målet positivt formuleret?

SMARTE mål

Hvad er kravene til gode mål?

Vi arbejder i Flexkom med en længere bruttoliste. Sammen med den enkelte ledergruppe arbejder vi listen igennem og udvælger de relevante for den pågældende organisation. På den både finder de deres egen version af “best practice for gode mål”. Problemet er nemlig ofte, at man ikke har defineret en “aftale om gode mål”. Det betyder, at den enkelte leder har sin egen individuelle opfattelse af gode mål. Men hvis vi skal blive gode som hold (som én ledergruppe), så bliver vi nødt til, at aftale hvad gode mål er.

Læs indlæg om “krav til gode mål“.

Illustreret så betyder det, at man organisationer ligger lavt på “organisatorisk modenhedstrappen” når det gælder arbejdet med mål:

Organisatorisk modenhedstrappe

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Hvad er TWI – Training Within Industry? (12/2018)

Opdateret 5. dec. 2018

TWI – Training Within Industry

Training Within Industry (TWI) er en effektiv metode til at sikre standardiserede arbejdsmetoder og til at fastholde opnåede forbedringer. TWI anvendes i Lean-sammenhæng til at træne viden og brug af standarder fra én medarbejder til en anden.

Historien bag TWI

Oprindeligt er TWI en metode til træning, som en Charles Allen udviklede til skibsbygning i starten af det 19. århundrede (før 1. verdenskrig). Det første reelle TWI-program blev startet af den amerikanske regering under 2. verdenskrig.
Amerikansk industri skulle pludselig træne mange nye arbejdere, dels fordi kapaciteten skulle øges pga. efterspørgslen efter krigsmateriel og dels fordi mange blev indkaldt til militærtjeneste. Eksempelvis kom omkring 6 millioner husmødre på arbejdsmarkedet for første gang. De blev rekrutteret via kampagnen ”We Can Do It” med Rosie The Riveter (se billede). Programmet blev udviklet på baggrund af Charles Allens metoder.

Programmet skulle være praktisk og meget effektivt og fokusere på tre grundlæggende kvalifikationer;
Evnen til at instruere
Evnen til at forbedre processer
Evnen til at lede
I TWI kaldes det: Job Instruction (JI), Job Methods (JM) og Job Relations (JR).
Omkring 2 millioner arbejdsledere blev trænet under 2. verdenskrig. Efter verdenskrigen blev programmet droppet i USA. Der var ikke længere brug for statslig indblanding i industrien og soldaterne (som tidligere var medarbejdere i industrien) var vendt hjem.
I Japan tog man omvendt TWI ind som et element i den genopbygning af en effektiv japansk industri i 1950’erne.


Læs mere

Video: Lean og organisatorisk modenhed (12/2018)

Opdateret 5. dec. 2018

Modenhedstrappen

I Flexkom anvender vi en model, som giver et godt overblik over de enkelte steps på en Lean-rejse. Modellen kan også perspektiveres bredere – til generel organisatorisk modenhed. Dermed giver modellen også en organisation et overblik over, hvor de bør starte deres rejse mod flow, løbende forbedringer, bedre trivsel og styrket konkurrencekraft.
Læs en detaljeret forklaring til modenhedstrappen – de 6 trin – https://leanforum.wordpress.com/2016/04/06/lean-modenhedsniveau/

Hvor befinder jeres organisation sig på modenhedstrappen?

Se videoen – og find jeres placering!
Husk at der ikke er tale om et computerspil, hvor man skal bestå niveau 2 for at gå til niveau 3. Der vil typisk være tale om en flyvende placering som sandsynligvis også varierer imellem afdelinger eller efter travlhed.

Video: Modenhedstrappen

Videoen er et udpluk af det supplerende materiale der findes til Flexkoms Lean Manager bøger.
Læs mere om Lean Manager som selvstudie her http://lean-kursus.dk/lean-manager-selvstudie-info

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Billede fra video

Billede til brug på sociale medier…

Hvad er Toyota Kata (Lean)? (12/2018)

Opdateret 5. dec. 2018

Toyota Kata

I jagten på forbedringer er der kommet et nyt Lean-begreb på værktøjslisten. I arbejdet med Lean kan man lave mange forbedringer. Men efter et stykke tid, så kan det godt gå lidt i stå. Antallet af problemer og forbedringsforslag er faldende. Man kan ikke længere finde de små lette forbedringer.
Her kommer Kata-Lean ind i billedet.
Kata-Lean er ret nyt. Det var Mike Rother der i 2009 skrev bogen ”Toyota Kata”. Her redegjorde han for, at måske anvender Toyota de samme værktøjer som os, men de har en højere succesrate. Hvorfor? Fordi setuppet omkring Lean er anderledes.

Tankesættet bag Kata

Kata er en rutine, du øver dig i dagligt, så det til sidst bliver til en vane. I dag gør vi oftest som vi plejer og forbedringer er ekstraordinære. I Kata vi vil lave forbedringer så ofte, at forbedringer bliver vores ”plejer”. Dage uden forbedringer skal være ekstraordinære.
For at nå dertil, skal vi ændre i vores vaner. I vores tankebaner i hjernen. Vi skal altså træne, træne og træne. For til at sidst at skabe en vane!
Målet med Kata er, at opnå en kultur (vane) med konstante forbedringer! Hver gang du handler, er der en større sandsynlighed for, at du gør det igen. Vi laver spor i personligheden.
Men problemet ved disse vaner er, at de mange handlinger der har skabt dem, ikke repræsenterer vores ønske om Kata (forbedringer). Vores handlinger repræsenterer ”vi plejer”. Derfor skal vi træne på at lave forbedringer hver dag.

Kata har 3 grundlæggende elementer

Der tre grundlæggende elementer ved Kata:

 • Alt for ofte arbejder vi kun med forbedringer ”inden for komfortzonen”. Hvorfor? Fordi vores målsætninger er inden for vores komfortzone. Som det er også er beskrevet i indlægget om ”hvad er gode mål”, så får ”slappe målsætninger” os til at gå i stå.
  Fordi vi er inden for komfortzonen, så arbejder vi med kendte løsninger. Fordi løsningerne er kendte, så kan vi lave store forkromede planer for Lean. Eller det tror vi i hvert fald, at vi kan. Det fører til klassisk projektledelse med store planer (ét stort PDCA-rul) og en måske skuffende målopfyldelse efter de mange måneders projektarbejde.
  I Kata sætter vi en ambitiøs udfordring – en udfordring uden for komfortzonen. På den måde tvinges vi til nye tankesæt, en ny adfærd og forbedringskulturen.

  Med Kata skal vi ud af komfortzonen…

 • I Kata siger man, at hvis man kan lave en handlingsplan, så er det ikke Kata. Vi kender kun udfordringen – ikke planen! Når vi har fået vores udfordring, så spørger vi:
  Hvad hindrer os i, at nå udfordringen? Vi spørger til hindringer (ikke problemer).
  Desuden spørger vi til hypoteser som vi gerne vil afprøve, fordi de kan bidrage til at nå udfordringen.
 • Vores hindringer og hypoteser prioriteres i forhold til udfordringen. Derefter afprøver vi dem i små PDCA-loops. Vi laver forsøg! Forsøg ned på 1-5 dages varighed (så kort som muligt). På den måde får vi reelt afprøvet, om noget er realistisk.
  Hvis ikke – så lærer vi.
  Hvis det virker, så fastholder vi.
  Uanset hvad laver vi en nyt forsøg igen i morgen.

Kort kan vi sige, at Kata er:
1. Udfordringer uden for komfortzonen
2. Hindringer og hypoteser for at nå udfordringen
3. Små reelle forsøg – som be- eller afkræfter vores hindringer/hypoteser

På den måde er der allerede opnået markante resultater med Kata. De fleste af resultaterne er opnået i produktion.

Læs mere

TEDx talk om effektivitet

Hvad er effektivitet?

I Lean taler vi om “værdiskabende tid”. En værdistrømsanalyse afslører ofte, at vi har lange gennemløbstider og lange ventetider. Men der er også en tendens til, at vi søger optimering i vores funktioner. Nu optimerer vi i salg, produktion, udvikling…og uha vi bliver effektive. Men er der flow igennem hele forløbet?
Niklas Modig fortæller i denne video om forskellen på “ressourceeffektivitet” og “floweffektivitet”. Hent en kop kaffe og afsæt det næste kvarter til afslapning…og måske læring!


Niklas er også medforfatter til bogen “Dette er Lean”. Hans budskab i videoen er hentet fra bogen.

Dette er Lean

Billede fra video:

TED talk om effektivitet

Aktiv kompetencestyring

Artikel i bladet “Kvalitet”

Indlæg i bladet “Kvalitet” udgivet af Dansk Forening for Kvalitet. Nr. 02/2018.
Mikkel Smith skrev en artikel til bladet. Læs artiklen nedenfor.

Aktiv brug af kompetencestyring

Alt for mange udarbejder fine kompetenceoversigter, uden at arbejdet reelt omsættes til værdi. De hænger måske
på en tavle og opdateres ved de årlige MUS-samtaler. Hvorfor skaber de ikke værdi? Fordi en kompetencematrix
ikke holdes op imod de strategiske krav og dermed ikke bidrager til at sikre de rette kompetencer. Desuden
omsættes en kompetencematrix sjældent til aktiv brug, og dermed ikke til bedre flow og bedre kundeservice.
Så hvad er aktiv brug af kompetencestyring?

Forudsætninger for kompetencestyring

Der er nogle forudsætninger for, at kompetencestyring bliver effektivt. Fra Lean arbejder vi med 6 niveauer af  organisatorisk modenhed:

Lean modenhedsniveauer

De 6 niveauer er:

 1. Kaos og ustruktureret
  Organisationen leverer til kunderne, men det er til tider lidt kaotisk og indeholder en del brandslukning og mangel på struktur.
  2. Personafhængighed
  Der er godt styr på processer og leverancer, så længe bestemte medarbejdere er på arbejde og har et passende antal opgaver. Hvis det ikke er tilfældet, så ryger vi ned på niveau 1 igen.
  3. Best practice
  Aftalte processer og metoder på tværs i organisationen. De relevante processer er beskrevet og følges af alle. Er det sidste ikke tilfældet, så ryger vi ned på niveau 1 og 2 igen. Aftaler dækker også over, at vi er enige om kvalitetsniveauet og andre leverancer.
  4. Problemløsning og forbedringer
  Med udgangspunkt i aftalerne, kan vi nu begynde problemløsning. Du tænker sikkert, at vi da også kan have problemer på niveau 1 og 2. Faktisk nej. Eks. kan det ikke være et problem, at organisationen ikke er enig om, hvordan filer skal arkiveres og gøres tilgængelige for kolleger. Man kan have meninger om, at ”de andre ikke gemmer rigtigt”. Men meninger har vi nok af…
  Vi kan selvfølgelig lave forbedringer på niveau 1 og 2. Men så længe det er på det personafhængige plan, så bliver vi desværre på det lave modenhedsniveau.
  5. Kompetencestyring og udjævning
  I jagten på det rette niveau af kompetencer og personafhængighed, laves der nu proaktiv og strategisk begrundet kompetencestyring. Desuden anvendes kompetencestyringen aktivt til udjævning af arbejdsbelastningen for bedre kvalitet, trivsel og kundeservice.
  6. Organisering
  Lean har også en holdning til, at vi er alt for fokuserede på funktionsopdeling af organisationen. Lean vil hellere, at vi kigger på flow og tværgående processer. Det har Lean også
  nogle gode værktøjer til.

Læs mere

Værdistrømsanalyse – som sprint! (11/2018)

Opdateret 5. nov. 2018

Værdistrømsanalyse

Ganske kort – en værdistrømsanalyse er en gennemgang af en proces med fokus på forbedringsmuligheder. Værdistrømsanalyse kaldes også for en Value Stream Mapping (VSM).
Læs mere om Lean værdistrømsanalyse.

Lean Værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalyse som sprint

En klassisk proces for værdistrømsanalyse:

 1. Målsætning med værdistrøm
 2. Kortlægning af flow
 3. Forbedringsmuligheder defineres
 4. En stor plan lægges
 5. Så mødes man måske hver anden uge og flytter lidt på deadlines

Processen indeholder en del spildtid, fordi man skal “varme opgaven op” hver gang man mødes. Hvor kom vi til? Hvad mente vi nu med…?
Desuden får processen sjældent de ønskede resultater.

Værdistrømsanalyse som sprint:

 1. Målsætning med værdistrøm
 2. Kortlægning af flow
 3. Forbedringsmuligheder prioriteres – der skelnes imellem de lette og projekter
 4. En plan lægges for de lette (de prioriterede – som opfylder vores målsætning)
 5. Der sprintes omgående på opgaverne – ofte kan de løses på stedet
 6. Det nye flow fremvises for kolleger
 7. Der lægges en plan for evt. projekter (større forbedringer – eks. IT)

Her opnår man omgående resultater, opgaven holdes varm og der er masser af Lean-energi.
Måske tænker du – hvad er potentialet med de lette forbedringer? Som minimum oplever vi 20% reduktion af procestid og 50% reduktion af gennemløbstid. Når en proces så er kortlagt 2-3 gange over 1-2 år, så er potentialet med de lette mindre. Men wow man har opnået fantastiske resultater!
Læs mere om værdistrømsanalyse som sprint.

Eksempel på en sprint

Læs mere

« Ældre Indlæg