Category Archives: Lean Healthcare

Lean i hospitalsdrift (healthcare) medfører øget trivsel, højere effektivitet og bedre kvalitet

Artikel i bladet “Hospital Drift & Arkitektur”

Mikkel Smith fra Flexkom, firmaet bag Dansk Lean Forum, havde et indlæg i bladet Hospital Drift & Arkitektur i august 2012.

Lean i hospitalsdrift

Lean har i efterhånden flere år haft sin gang på de danske og udenlandske hospitaler og sygehuse.
I dag taler man om en særskilt disciplin ”Lean Healthcare”.
Overordnet er målet, at skabe mest mulig værdi for patienterne med de tilstedeværende ressourcer. Mere målbart er målet også, at forbedre effektiviteten på de danske sygehuse og hospitaler, så ventetider kan bringes ned – og omkostninger tilsvarende.

Leans forhindringer

Leans historie går tilbage til de store bilproduktioner i Japan. Netop dette faktum er én af forandringerne for Lean i dag. Mange tænker om Lean som et
”produktionsværktøj til bilproduktion”, som ikke passer ind på mange danske arbejdspladser – deriblandt hospitaler.
Desuden er meget litteratur om Lean basseret på erfaringer fra Japan og USA, hvor organisationer og ledelse fungerer anderledes end i Danmark.
Men via dokumenterede Lean-succeshistorier er vi efterhånden ved at have aflivet mange af Leans fordomme. Desværre er vi i dag endnu ikke gode nok til, at anvende Lean på en dansk måde. Vi forsøger fortsat at vride en standard Lean-pakke ned i mange organisationer. Det skaber måske resultater på kort sigt (så længe konsulenterne er til stede), men på længere sigt hindrer det os i, at opnå den danske version af Lean og løbende forbedringer.

Opnåelige resultater med Lean på hospitaler

Det paradoksale i Lean er, at flere af de opnåelige mål normalt vil være modstridende. Normalt kan øget effektivitet og forbedret medarbejdertrivsel ikke stå på samme liste. Men det gør det! Det specielle ved Lean er, at forbedringerne ikke er baseret på øget automatisering eller IT-løsninger, men på at gennemføre forbedringsforslag fra medarbejderne og på at sammensætte tværorganisatorisk viden, som sammen finder nye veje til målet.
Med Lean er følgende resultater opnåelige: Læs mere

Værdistrømsanalyse (VSA/VSM) i Lean Administration (2/2019)

Opdateret 4. feb. 2019

VSA, Værdistrømsanalyser, Value Stream Mapping, Kortlægning af værdistrømme/værdikæder, VSM osv.

Ja, kært barn har efterhånden fået mange navne! Du kender sikkert ét eller flere af ovenstående udtryk. Men har du prøvet at kortlægge en værdistrøm? At udføre en værdistrømsanalyse giver et fantastisk overblik over en proces. Typisk finder man MEGET spild – eller forbedringsmuligheder!
Se nederst i indlægget hvor du kan downloade en gratis vejledning – så er du i gang om lidt!

Lean Administration – Værdistrømsanalyse – Kaizen-event

Læs her et indlæg om gennemførsel af en værdistrømsanalyse i administration som en Kaizen-event (sprint).

Billeder fra en værdistrømsanalyse

De fleste værdistrømsanalyser bør laves med svømmebaner. Er der tale om “100% produktion” bør produktionsmetoden anvendes. Men ellers kan vi kun anbefale svømmebaner!

Hver svømmebane repræsenterer en interessent eller en funktion i flowet.
I en virksomhed er det eks. kunde, salg, kundeservice, produktion, indkøb osv. Eller det kan være salgsbehandling, fuldmægtig, jurist osv. i et offentligt flow. Alle arbejdsgange og flow kan kortlægges på denne måde! Det kan være alle flows i sygehuse/hospitaler, skoler og universiteter, hos ejendomsmæglere og i handelsvirksomheder! Så helt sikkert også noget for dig!

De brede gule post-its er funktionerne/personer. De grønne post-its er processen som den gennemføres i dag. De blå er stop/ventetider undervejs. De gule er returløb. De røde er forslag/problemer/ideer undervejs.

Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet

Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet

En prioriteringsmatrix. Her sættes ideerne fra VSA’en på og vurderes på indsats og effekt. Dette sikrer, at man tager fat i de rigtige forbedringsforslag først.

Prioriteringsmatrix fra en værdistrømsanalyse

Prioriteringsmatrix fra en værdistrømsanalyse

En “MCT” (Manufacturing Critical-path Time). Bruges til at finde den samlede procestid ift. kø/ventetid. Her vil man ofte se, at procestiden måske kun er 4-5 dage, mod en samlet køtid på måske 50 dage. Det viser, at det er kø- og ventetid som man skal reducere, for at få den samlede gennemløbstid reduceret. MCT anvendes typisk kun, hvis én af udfordringerne er lang gennemløbstid.

MCT - Kritisk tidstrappe fra en værdistrømsanalyse

MCT – Kritisk tidstrappe fra en værdistrømsanalyse

Handlingsplanen – ud fra prioriteringsmatrixen:

Handlingsplan fra en værdistrømsanalyse

Handlingsplan fra en værdistrømsanalyse

Future State
Efterfølgende tegner man ofte det fremtidige flow – hvis de valgte opgaver gennemføres. Det fremtidige flow beskrives, så der efterfølgende kan evalueres på succesraten.

Forløbet ved en værdistrømsanalyse

Anbefalet forløb ved en værdistrømsanalyse: Læs mere

5S bør aldrig stå alene – undgå “glansbillede 5S”

Opdateret 8. sept. 2015.

Ofte anvendes 5S som det eneste værktøj

Desværre oplever jeg ofte, at 5S bliver anvendt som det eneste værktøj i enten en produktion eller en administration. Ofte hører man endda, at vi “kører Lean”…vi har “lavet 5S”. Desværre har 5S, som værktøj, ofte svært ved at stå alene.

5S bliver et ordensprojekt

Når 5S står alene som et værktøj, ender det ofte som et ordensprojekt. Målet bliver, at holde orden.
Hvad tænker ordensmenneskerne? “Hold da kæft det er på tide, at der bliver ryddet op. Jeg er så træt af, at rydde op efter de andre.
Hvad tænker de naturlige rodehoveder? “Skal vi arbejde eller skal vi rydde op? Nu må I bestemmer jer…
Har du hørt ovenstående på din arbejdsplads?

5S – alt skal have fast plads

I 5S jagter man, at alt har faste pladser – elektroniske som fysiske.
Selv fredagskittet skal have en fast opmærket plads!

5S Fredagskit Øl

5S skal have et “højere formål”

5S bør, som minimum, implementeres eks. sammen med de 7/8 spildtyper eller målstyring. Hvis det eks. er spildtyperne, så kan de være med til at understøtte behovet for 5S. Målet med 5S er ikke mindst, at fjerne meget af det spild man oplever – ikke mindst søgetid efter emails, filer, papirer, værktøjer, materialer, trucks, kosten…
Når 5S kombineres med eks. spild eller mål, så hæves målet med 5S fra et være et ordensprojekt til at fjerne spild eller nå andre mål. Nu kan selv de værste rodehoveder måske forstå formålet!

5S kræver alles deltagelse

For at 5S bliver en succes, skal alle være med. Måske ikke på samme niveau, men der skal blot én til at ødelægge 5S.
5S kræver at alle følger de standarder som aftales. Det kan være hvor en elektronisk fil skal gemmes, hvordan en fil skal navngives, hvor et værktøj skal hænges op, hvor en truck skal stå osv. Hvis blot én ikke følger standarderne får vi det vi jagter – spildtid!

Lad en “blandet gruppe” sætte niveauet

Hvad sker der, når chefen spørger hvem der vil være med til 5S? Ordensmenneskerne melder dig. De er så med til at definere den fælles 5S-standard, som gælder for alle. Hvor lægger de bundniveauet for 5S? Yep – meget højt. Hvad tænker rodehovederne nu? “De er tossede…”
Hvad sker der nu med 5S? Det virker ikke!!! Læs mere

Lean indfrier knap forventningerne

Kun i 18% af virksomheder indfrier Lean de fulde forventninger!

Kun 18% af de virksomheder der arbejder med Lean opnår den forventede effekt. Det viser den Lean-undersøgelse Flexkom gennemførte i foråret.

Den bløde mellemvare

Det er kun 18% der opnår den forventede effekt – modsat er det også kun 5% der oplever at Lean slet ikke lever op til forventningerne. Den store gruppe på 61% dækker over “pæne resultater” og den resterende procentdel “ved ikke”.
Hvad gemmer sig bag tallene?
Læs mere

Det 0. og det 6. S – i 5S!

To ekstra S’er i 5S!

Der findes to ekstra S’er i 5S. Det ene er seriøst – det andet en smule useriøst.

Hvad er 5S?

Den mest virkelighedsnære forklaring af 5S handler om den øverste køkkenbordsskuffe. Hvorfor ligger knive, gavler, skeer mm. i den øverste skuffe? Fordi det er det vi bruger ofte – og derfor er det tættest på. Hvordan er skuffen organiseret når vi åbner den? I faste pladser – vi kan straks se om skuffen indeholder det vi skal bruge.


Det er netop tanken i 5S.
Ting skal placeres efter forbrugsmønster: Dagligt, jævnligt og sjældent/aldrig.
Ting skal have en fast opmærket plads så det kan finde hjem igen.
Ting = Filer, emails, papirer, mappe, værktøj, trucks, paller…
5S er et fantastisk værktøj til at skabe en effektiv, struktureret og behagelig arbejdsplads. 5S kan anvendes i alle former for virksomheder og i alle former for arbejdspladser.

Læs mere

5S værktøj – Hvad er 5S? (12/2018)

Opdateret 5. dec. 2018

Hvad er 5S?

5S er et fantastisk værktøj til at skabe en effektiv, struktureret og behagelig arbejdsplads. 5S kan anvendes i alle former for virksomheder og i alle former for arbejdspladser. Ja endda derhjemme!

5S står for:

  1. Sorter. Tag stilling til alt på arbejdspladsen – filer, papirer, mapper, værktøj mm.
  2. System. Find en fast plads til alt på arbejdspladsen. Det kan være en fysisk plads eller en elektronisk plads.
  3. Systematisk rengøring. Gå regelmæssigt 5S igennem og tjek om alting er på plads. Rengøring er også, at vurdere om der er filer, værktøjer, mapper osv. som man ikke bruger længere.
  4. Standardisering. Fasthold 5S eks. igennem opmærkning, standarder og måske også interne audits.
  5. Selvdisciplin. Den sværeste i 5S. Alle skal overholde 5S-aftalerne.

Anvendelsen af 5S optimeres ved, at kombinere brugen sammen med de 8 spildtyper og/eller Kaizen-forbedringstavler. Se mere under indlægget “Undgå “Glansbilllede-5S”” nedenfor.

Læs meget mere om 5S via nedenstående links eller søg på “5S” her på siden.
Læs mere

Kort spændende video om brugen af Lean på hospital i USA

Video om Lean på hospital i USA

En kort video (1:21) om anvendelsen af Lean på et hospital i USA. Giver også en kort introduktion til hvad TPS (Toyota Production System) indeholder.
Videoen er på engelsk.
ÆV ÆV ÆV videoen er siden fjernet fra Youtube…

Men så et sjovt – og lidt skræmmende alternativ

      Se en video om Lean på plejehjem i Holland (håber at den er opdigtet! :-))