Category Archives: Lean Salg

Kompetencestyring i Lean (bedre flow og reduktion af sårbarhed) (11/2018)

Opdateret 19. nov. 2018

Hvad er kompetencestyring?

Kompetencestyring er en systematisk metode til sikring af rette kompetencer i forhold til strategien. Mange organisationer oplever stor sårbarhed (personafhængighed) og det er med til at bremse flow, forringer kvaliteten (når vedkommende ikke er på arbejde) og skabe dårlig trivsel.
Grundlæggende er problemet ofte, at vi ikke har taget proaktiv stilling til kompeten-cebehovet i forhold til mål og strategi. Det betyder, at vi ofte enten er overkvalificeret eller underkvalificeret set som samlet afdeling. Så hvordan vil vi opnå vores strategi?

Kender du det? Det er kun dig eller en anden som kan løse en bestemt opgave…

Mange har en kompetencematrix

Mange ledere har en kompetencematrix for deres afdeling. Enten på papir eller i hovedet. Uanset – hvis man må være lidt kontant – så er en kompetencematrix ingenting værd… En kompetencematrix har kun værdi, hvis den er koblet til de kompetencekrav, som skal være opfyldt for at opnå strategien.

Hvor ligger kompetencestyring på modenhedstrappen?

I Lean arbejder man med en modenhedstrappe. Den beskriver rejsen fra kaos til kundeflow.
Modenhedstrappen: Læs mere

Hvorfor forlader vi $-zonen? Grøn, gul og rød tid i Lean.

Hvad er $-zonen (dollarzonen)?

“$-zone” er et udtryk vi arbejder med i Flexkom. $-zonen er et udtryk for, at vi arbejder med ting som skaber værdi for kunder/organisationen. Det er også den tid, som vi i Lean kalder “grøn tid”.
Undervejs i løbet af en arbejdsdag forlader vi typisk også $-zonen ret ofte. Det vil sige, at vi er uden for zonen. Og det kan skyldes noget som er “nødvendigt” eller “unødvendigt”. Tider vi kalder “gul tid” og “rød tid” i Lean.
Læs mere om grøn, gul og rød tid i Lean >
Samlet giver det os følgende billede – i $-zonen, nødvendig uden for zonen og unødvendig uden for zonen.

$-zone overblik i Lean

$-zone overblik i Lean

Og hvad kan vi så bruge $-zonen til? Først og fremmest anvender vi udtrykket til, at få tegnet nogle billeder i folks hoveder i forhold til tid – et tankesæt. I Lean er det vigtigt, at alle medarbejdere reflekterer over spild og søger at “få mere tid i $-zonen”. Vi oplever, at folk synes det er sjovt at snakke om at “gå i $-zonen” eller at “nu er vi vist ikke i $-zonen”. Og det er netop formålet. At vi flytter vores tanker hen imod optimeringsmuligheder i forhold til tid.
Ofte bruger vi $-zonen i mere fysisk prægede jobs – produktion, mekanikere, udekørende teknikere, værksteder osv. Men vi anvender også udtrykket i andre – også administrative – funktioner. Det afhænger af organisationens sprogbrug og kultur. Alternativt kalder vi det typisk for grøn, gul og rød tid.

Hvorfor forlader vi $-zonen?

Når vi forlader $-zonen går vi ud i cost-zonen. Her sætter vi penge til.
Hvorfor forlader vi zonen? Hvorfor bruger vi så meget tid i cost-zonen?
Eksempler: Læs mere

Grøn, gul og rød tid i Lean (12/2018)

Opdateret 8. dec. 2018

3 typer af aktiviteter

I Lean opdeler vi aktiviteter i 3 overordnede “farver” – grøn tid, gul tid og rød tid.
Det er vigtigt at understrege, at det kan være svært at påføre en entydig farve på alle aktiviteter. Men tankegangen i grøn, gul og rød tid er ganske god.

Lean tidsinddeling - grøn, gul og rød tid

Lean tidsinddeling – grøn, gul og rød tid

Grøn, gul og rød tid til et møde

Lad os tage et møde i en organisation som et eksempel på farverne.
Grøn tid = Værdiskabende tid = Den del af mødes hvor der blev skabt værdi. Beslutninger og værdiskabende dialoger.
Gul tid = Nødvendig spild = Lave mødeindkaldelsen, skrive dagsorden, finde et ledigt tidspunkt, forberedelse til mødet (eks. finde data og viden frem, læse), transport til mødelokalet, skrive referat under eller efter mødet, opsummeringer undervejs på mødet osv.
Rød tid = Unødvendig spildtid = Møder uden dagsorden, kan ikke finde ledigt tidspunkt og må ringe rundt og flytte møder, forberedelse med spild – søgetid, overservicering, ventetid pga. manglende mødedisciplin, mangel på forberedelse (eks. pga. manglende dagsorden), for mange med til møder, for lange møder, problemløsning og diskussioner under et møde som ikke vedrøre alle, møder hvor dagsorden ikke følges, møder der ikke styres godt, møder der overskrider bagkanten, møder uden feedback/evaluering, møder uden referat – og dermed uden handlinger, møder hvor folk ikke gør det aftalte bagefter osv.
Læs mere

Værktøjer i Lean Administration & Service

Opdateret 10. nov. 2016

De vigtigste – og mest effektive – værktøjer i Lean Administration & Service

Den sværeste disciplin ved implementering af Lean i administration er, at finde det/de rette Lean-værktøj(-er) til den rette situation. Evnen at identificere det/de rigtige værktøj(-er) til den enkelte proces og evnen til at anvende det pågældende værktøj rigtigt er kunsten ved implementering af Lean.
Hvordan de rigtige værktøjer vælges afgøres i høj grad af situationen – hvad er de kritiske punkter for organisationen. Læs om “strategisk begrundelse for Lean“.
Læs om valget af værktøjer og proces i Lean Administration på Flexkoms hjemmeside.
Det anbefales samtidigt, at man maksimalt vælger 2-4 værktøjer blandt nedenstående. Først når de er forankrede kan man gå videre.

Hvad er Lean Administration?

I Flexkom bruger vi nedenstående model til, at illustrere hvad vi mener er “Lean i administrationen”:

Illustration af Lean i administration. Administrationen binder vores fagområder sammen – og fylder en stor del af vores arbejdsdag.

Illustration af Lean i administration. Administrationen binder vores fagområder sammen – og fylder en stor del af vores arbejdsdag.

Vi har ALLE administration! Søjlerne er vores fagområder/funktioner/siloer.
Internt i vores funktioner har vi administration i form af videndeling, opgaver/processer, møder, emails osv.
Og imellem vores funktioner har vi det samme.
Netop vores videndeling, opgaver/sager/processer, møder, mails, flows, dokumenter, filer osv. indeholder en masse spild. Spild i form af returløb, søgetid, mangel på tilgængelighed, overservicering osv.
Læs mere om Lean Administration.

Værktøjer til Lean Service & Administration

De vigtigste – og mest effektive – værktøjer til Lean administration er (læs mere om værktøjerne via links i menuen til højre): Læs mere

Brug af øget produktivitet vha. Lean – når vi har nået kritisk masse? Mersalg!

Mersalg kan være løsningen for mange små virksomheder

Jeg bliver ofte spurgt: Hvorfor skal en lille organisation som os, som har nået en kritisk masse, arbejde med at forbedre vores produktivitet? Jeg kan jo ikke fyre én ud af 4 medarbejdere?

Svaret kan være, at bruge den øgede produktivitet på mersalg!

Forudsætning: Her fokuserer vi på organisationer med bred og frekvent kundekontakt: Butikker, håndværkere – eks. tømrer/el-installatører osv, bilforhandlere, værksteder, en revisor…

Kan man tillade sig, at kalde mersalg for den “uåbnede vandhane”? 🙂

Lean i salg - mersalg!

Eksempler på mersalg

Mersalg er desværre ofte en mangelvare. Og man kan undre sig…

Et par historier fra det virkelige liv…:

  •  En sand historie: En håndværker ordner et tag på et hus. Huset har samme problem, som de øvrige 50 huse i området. De er ens. Alligevel smider den pågældende håndværker ikke en lille flyer i alle postkasser! Uha alle de opkald disse flyers KUNNE have medført!

Læs mere

Lean-tavle – hvad er et tavlemøde i Lean? (12/2018)

Opdateret 8. dec. 2018

Tavlemøde…til planlægning, målstyring, forbedringer, problemløsning eller?

Det er interessant, hvor ofte man kommer ud til virksomheder, arrangementer osv. og hører at organisationer kører “tavlemøder”. Ja tak. Men vi snakker måske ikke nødvendigvis om det samme. Ordet tavlemøde dækker alene over, at vi mødes foran/ved en tavle. Men det er mødets indhold, der er interessant!

Billede fra et tavlemøde

Et billede fra et tavlemøde. Her et Kaizen forbedringsmøde.

Tavlemøde foran en Kaizen forbedringstavle.

Tavlemøde foran en Kaizen forbedringstavle.

Eksempler på tavlemøder

Et tavlemøde kan faktisk være mange ting og dækker over mange discipliner.
Nedenfor er eksemplerne uddybet. Læs mere

Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser – et fantastisk Lean-værktøj

Lean værdistrømsanalyser er et fantastisk værktøj til, at skabet et unikt overblik over en arbejdsgang. Et overblik som kan bruges på mange måder.
En værdistrømsanalyse kan eks. bruges til:

  • At identificere “best practise” for en arbejdsgang. Ofte er dette det rette sted at starte, når man arbejder med Lean. Det er svært at forbedre en proces, hvis de medarbejdere som udfører processen, ikke er enige om “en standard for processen”.
  • At finde spild i processen. Her jagter man specielt flow-spildet i Leans 8 spildtyper. Det drejer sig eks. om returløb/tilbageløb, unødvendige ansvarsskifte, mangel på tjeklister, søgetid, overservicering osv.
  • At skabe et overblik over en proces set i forhold til målene for processen. En proces kan faktisk godt være “fri for spild”, men hvor den bare tager for lang tid. Her er en værdistrømsanalyse et visuelt værktøj til, at identificere mulighederne for at reducere i processens gennemløbstid. 

Værdistrømsanalyser Lean Læs mere

« Ældre Indlæg