Category Archives: Om Lean Generelt (Lean Thinking)

Video: Lean og organisatorisk modenhed (12/2018)

Opdateret 5. dec. 2018

Modenhedstrappen

I Flexkom anvender vi en model, som giver et godt overblik over de enkelte steps på en Lean-rejse. Modellen kan også perspektiveres bredere – til generel organisatorisk modenhed. Dermed giver modellen også en organisation et overblik over, hvor de bør starte deres rejse mod flow, løbende forbedringer, bedre trivsel og styrket konkurrencekraft.
Læs en detaljeret forklaring til modenhedstrappen – de 6 trin – https://leanforum.wordpress.com/2016/04/06/lean-modenhedsniveau/

Hvor befinder jeres organisation sig på modenhedstrappen?

Se videoen – og find jeres placering!
Husk at der ikke er tale om et computerspil, hvor man skal bestå niveau 2 for at gå til niveau 3. Der vil typisk være tale om en flyvende placering som sandsynligvis også varierer imellem afdelinger eller efter travlhed.

Video: Modenhedstrappen

Videoen er et udpluk af det supplerende materiale der findes til Flexkoms Lean Manager bøger.
Læs mere om Lean Manager som selvstudie her http://lean-kursus.dk/lean-manager-selvstudie-info

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Billede fra video

Billede til brug på sociale medier…

TEDx talk om effektivitet

Hvad er effektivitet?

I Lean taler vi om “værdiskabende tid”. En værdistrømsanalyse afslører ofte, at vi har lange gennemløbstider og lange ventetider. Men der er også en tendens til, at vi søger optimering i vores funktioner. Nu optimerer vi i salg, produktion, udvikling…og uha vi bliver effektive. Men er der flow igennem hele forløbet?
Niklas Modig fortæller i denne video om forskellen på “ressourceeffektivitet” og “floweffektivitet”. Hent en kop kaffe og afsæt det næste kvarter til afslapning…og måske læring!


Niklas er også medforfatter til bogen “Dette er Lean”. Hans budskab i videoen er hentet fra bogen.

Dette er Lean

Billede fra video:

TED talk om effektivitet

Work smarter – not harder – her er metoden (8/2018)

Opdateret 24. aug. 2018

Work smarter – not harder

Har din leder engang sagt det til dig? Hvad tænkte du, da hun/han sagde det? Ja ja du kender vist ikke mine opgaver. Men der er faktisk et svar!
I Lean arbejder vi med “3 former for aktiviteter”

Lean tidsinddeling – grøn, gul og rød tid

De 3 former er:

 • Grøn = Værdiskabende tid. Vi kan tage møder som case. Hvad skaber værdi under et møde? Debat med fremdrift. Beslutninger.
 • Gul = Nødvendig spildtid. Igen med møder. Det er dagsorden, forberedelse til mødet, transport til mødet, nødvendige debatter under mødet, referatskrivning under mødet – så alle er med på beslutningspunkterne osv.
 • Rød = Unødvendig spild. Under et møde er det Læs mere

Lean handler om at køre 80 km/t

Hvad mener han lige med, at Lean er som et køre 80 km/t?

Når folk spørger mig – hvad handler det der Lean egentlig om? Så kan jeg godt lide at svare, at det handler om at køre 80 km/t.
For mig handler 80 km/t om, at der er ro på. Vi cruiser afsted. Ingen hindringer og ikke behov for at køre stærkt.
Vejskilt 80 km/t
Men hvordan er virkeligheden ofte?

Vi kører måske max. 20 km/t!!!

Virkeligheden er dog ofte en helt anden!

lean-flow-trafik
Kender du det…du kører afsted i dit arbejde… Læs mere

Lean modenhedsniveau – modenhedstrappen (12/2018)

Opdateret 8. dec. 2018

Organisatorisk modenhed – hvor ligger I på trappen?

En organisations modenhed i forhold til Lean er et svært begreb. I Flexkom anvender vi en model, som giver et godt overblik over de enkelte steps på en Lean-rejse. Dermed giver det også en organisation et overblik over, hvor de bør starte deres rejse mod flow, løbende forbedringer, bedre trivsel og styrket konkurrencekraft.

Video om modenhedstrappen

Vi har også lavet en video om modenhedstrappen – se den her https://leanforum.wordpress.com/2018/11/10/lean-organisatorisk-modenhed/

Hvordan ser en Lean-rejse ud?

Vi anvender en modificeret udgave af CMMI’s (Capability Maturity Model Integration) modenhedsniveauer, når vi taler om Lean-rejsen. Hvad er det for en rejse? Hvilke stop møder man undervejs?

Modenhedsniveauer

Modenhedstrappen i arbejdet med Lean

Hvor er I henne på rejsen?

De 6 modenhedsniveauer er:

 1. Kaos/ustruktureret
  Vi gennemfører vores opgaver, vi leverer til vores kunder…men det er mere held end forstand… Dette niveau kan man eks. opleve ved sygdom i afdelingen, hvis der ikke er struktur på opgavers gennemførsel eller hvis salgsorganisationen har fået besked på, at nu skal de lande en masse ordrer her sidst på måneden…
  Kendetegnende ved “kaos” er, at vi ikke kan forudsige om vi får en god eller dårlig dag. Vi har ikke det man kalder et “forudsigeligt højt serviceniveau” (predictable excellence), men lever i en verden med brandslukning, problemløsning og “fixer-kultur”.
 2. Personafhængighed
  Vi er væk fra kaos. Men vi er meget personafhængige. Det er altid dig der planlægger, dig der besøger den og den kunde/borger, dig der står for indkøb, dig der ved hvor man finder, dig der passer maskine B… Vi kender det vist allesammen.
  Niveau 2 er kendetegnet ved, at vi ikke gør ting ens, arkiverer filer/viden/materialer forskelligt osv.
 3. Best Practice
  Her har vi lavet aftaler for processer, indretning, rengøring, videndeling osv. Vi er måske fortsat sårbare, men ikke som på niveau 2.
  Det vigtige er også, at vores aftaler bliver fulgt!
  Aftaler = Standarder, procedurer, arbejdsbeskrivelser, instrukser, forretningsgange…kørt barn har mange navne!
  Husk at best practice både gælder
  – processens udførelse
  – cirka tidsforbrug
  – arbejdspladsens indretning (værktøjer, filer, viden, data)
  – mål/forventninger til leveringstid, kvalitet, kapacitet osv.
  Billedet nedenfor illustrerer meget godt, hvad Lean tænker. Vi ønsker ikke, at man frit kan vælge metoder, hvor viden arkiveres osv. Vi skal have defineret en fælles vej. Vejbredden definerer vi dog selv – nogle processer skal have frihed = bred vej – mens andre skal være mere præcise.

  Best Practice vejbredde

  Illustration af best practice – frihedsgraden i en best practice aftale skal tilpasses til den enkelte proces

 4. Problemløsning og forbedringer
  Ja, man kan godt lave forbedringer på niveau 2. Men de bliver på niveau 2. Hvis vi omvendt er enige om en proces –  og én af os kommer med et forbedringsforslag – så er det til glæde for os alle.
  Vedr. problemløsning så kræver et problem, at man har en aftalt Best Practice. Det kan eks. være et møde. Du synes, at dagsordenen er ringe udformet. Du påpeger det. Men vedkommende kan blot sige, at jeg “synes den er super udformet”. Uden en Best Practice for en god dagsorden, så kan I kun udveksle meninger…
 5. Kompetencestyring og udjævning
  Nu bevæger vi os væk fra potentiel sårbarhed (personafhængighed) og får styr på kompetencekrav og de afledte gab i forhold til vores nuværende kompetenceniveau. Det kaldes kompetencestyring.
  Derudover bruger vi kompetenceniveauet til at udjævne arbejdsbelastningen for bedre flow.
 6. Organisering
  Nu organiserer vi os efter flow, opgaver og reducerer dermed yderligere spild. I Lean taler man om “Value Streams”. Mere realistisk er det nok, at vi organiserer os efter opgaver – kaldet Q-ROC (Quick Response Office Cell)

Læs mere

Brainstorm på spild giver forbedringsforslag

En hurtig brainstorm på spild kan give mange forbedringsforslag

Jeg har netop afsluttet et mini-kursus for ca. 200 medarbejdere i en kommune. Undervejs har vi snakket om de 8 former for spild og gennemført en brainstorm på ca. 5 minutter.
Se lige hvor mange forslag der kom på tavlen (udpluk af tavlen) (advarsel – gengangere kan forekomme :-))!

Lean brainstorm på 8 spildtyper

Lean brainstorm på 8 spildtyper

Hvor kommer alle de forslag fra?
Læs mere

Man skal kunne slå sig på Lean – Lean ledelse

Opdateret 31. okt. 2016

Lean ledelse gør forskellen

Rigtig rigtig mange organisationer forsøger sig (eller har forsøgt sig) med Lean. Desværre må vi erkende, at en del af de mange forsøg ikke får den ønskede effekt og/eller ønskede varighed. Det kan der være mange årsager til.
I min optik handler det meget ofte om ledelse.
Jeg har skrevet andre indlæg om Lean ledelse på bloggen.
Der er dog et billede – én metafor, som jeg gerne vil fremhæve fra disciplinerne i Lean ledelse.

Lean er som en ishockeybane

Jeg sammenligner ofte Lean med en ishockeybane. En ishockeybane har bander – og det er netop vigtigt i Lean. Det er vigtigt, at ledelsen tegner banen op. Her skal vi spille Lean. Det kan eks. handle om følgende:

 • Adfærd hos ledere og medarbejdere
 • Vi søger mod best practice/standarder/aftaler
 • Man overholder best practice
 • Vi deler vores viden
 • Vi er forandringsparate
 • Retningslinjer for værktøjer og metoder
 • Osv.

Hvis en leder eller medarbejder ikke overholder vores aftaler, så skal de mærke, at de rammer en bande. Måske ikke fysisk. Men deres nærmeste leder (eller kolleger) skal markere, at man har passeret banden. Og skal søge ind på banen igen.
Hvis der ikke sker en markering af banen, så viser vi til vores medarbejdere, at man bare kan sidde på tilskuerpladserne – eller værre – spille på modstanderholdet. Uden at det har konsekvenser.
Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke drager yderligere paralleller til ishockey (tænker på slåskampe o.l.).

Lean er som en ishockeybane...og man skal mærke, at man rammer banderne!

Lean er som en ishockeybane…og man skal mærke, at man rammer banderne!

Læs mere

« Ældre Indlæg