Category Archives: QRM (Quick Response Manufacturing)

Polca planlægning og flow fra QRM (Quick Response Manufacturing) (1/2019)

Opdateret 8. jan. 2019

Polca og QRM i hhv. Lean Administration og Lean Produktion

Polca er et planlægnings- og flow-princip fra QRM. Quick Response Manufacturing stammer fra konceptet om Time Based Management hvor “Tid er penge”.
I QRM fokuserer man på, at reducerer gennemløbstiderne i alle processer. Man tror på, at meget af spildet i vores processer er skabt af lange gennemløbstider. Derfor opfordrer QRM også til, at man har fokus på måling af gennemløbstider frem for de typiske mere silo-tænkende målinger. Selvom navnet “Quick Response Manufacturing” lyder som et værktøj til produktion, så har QRM også en række gode elementer i forhold til administration.
Læs mere om QRM på Dansk Lean Forum: QRM Quick Response Manufacturing >

Polca planlægning og flow

I traditionel Lean tænker vi meget på flow-produktion. Flow hvor tingene glider igennem en række processer uden for mange stop, returløb osv. undervejs. Forudsætningen for dette er udjævnede cyklustider og at alle tiderne ligger under kundernes såkaldte takt-tid (den afkrævede tempo i forhold til markedets behov). Udfordringen ved denne form for flow er for mange, at der er for stor variation til, at man kan skabe og fastholde dette “optimale flow”. Opgaver og ordrer har en tendens til, at de ikke passer ind i et fast flow, men mere flyder rundt imellem personer/processer.
Dette problem ser vi både i administration og produktion.

Polca i hhv. administration og produktion

Polca står for Pairs of Overlapping Loops of Cards with Authorization (parrede celler med overlappen-de sløjfer af kort med autorisation). Uha det lyder fint. Forklaring følger nedenfor 🙂
Nedenfor er beskrevet et par eksempler på Polca:
Polca i Lean Administration (se længere nede på siden).
Polca i Lean Produktion. Læs mere