Category Archives: Six Sigma

Hvad er forskellen på Lean og Six Sigma?

Opdateret 31. okt. 2016

Hvad er forskellen på Lean og Six Sigma

I dag bruges “Lean” og “Six Sigma” ofte om samme forbedringsforløb. Ordene er smeltet sammen i daglig brug. Ofte fordi mange ikke præcist ved, hvad forskellen er på de to begreber.

Forskellen illustreret visuelt

For at illustrere forskellen, så tegner jeg typisk en landevej.

  • Uden Lean og Six Sigma kører vi typisk svingende og nogle gange i grøften. Det kan være i form af måden vi løser opgaver på, tider, kvalitet osv. Der er stor variation. Det viser sig bl.a. ved, at vi ikke præcist kan sige hvor lang tid det tager at oprette en ny kunde, tiden det tager at finde et bestemt dokument, tiden det tager at plukke varer til en ordre osv.
  • Lean bringer os ind på vejen. Vi arbejder med best practice, kompetencer, udjævning af arbejdsbelastning, spild osv. Det reducerer vejbredden. Ruter, løsninger, tider, processer osv. får mindre variation.
    I Lean arbejder vi også med forskellige vejbredder. Nogle standarder (best practice) har en bred vej = stor frihed i opgaveløsningen (eks. salgs- og udviklingsprocesser) og andre har en smal vej = lille frihed i opgaveløsningen (eks. økonomiprocesser).
  • I Six Sigma kan vi ikke arbejde med så meget variation. Her skal processerne være mere præcise – på en smallere vej. Jeg plejer at sige, at man med Six Sigma evner at køre på midterstriben (og helst kun når kunderne har behov for det).

En visuel illustration af forskellen:

Læs mere

Hvad er Lean Six Sigma (LSS)?

Hvad er Lean Six Sigma for noget?

Efter at vi i mange år har snakket Lean begyndte Six Sigma for et par år siden at blive hot – i nogle brancher mere hot end Lean! Nu er man så begyndt at snakke “Lean Six Sigma” eller “LSS” under ét! Hvad er nu det for noget – et nyt konsulent-buzz-word eller noget konkret vi kan bruge til noget?

Lad os starte med at sætte et par ord på de to begreber:

Hvad er Lean?

Lean har fokus på, at vi kun bruger arbejdstiden på at skabe værdi til kunderne – og dermed også på at minimere det spild vi finder på en arbejdsplads. Det er vigtigt at understrege at tilgangen i Lean ikke er at vi skal løbe stærkere. Dvs. at vi skal reducere tiden det tager at lave en faktura eller tiden det tager at svejse to emner sammen fra 5 minutter til 4:45. Nej det drejer sig om at minimere den tid vi brugte på at finde dokumentet, informationen, emnerne, værktøjet osv. Dvs. at vi fjernet minutter (timer!) og ikke sekunder! Værktøjerne er bl.a. 5S (system og orden), løbende forbedringer (Kaizen) og kortlægning af værdikæder. Mere fokus på flow end på enkeltstående processer.
Læs mere om Lean >

Hvad er Six Sigma?

Six Sigma har mere fokus på kvaliteten og variationen i den enkelte proces. Deraf navnet “Six Sigma”. Teoretisk må en proces maksimalt variere op til seks sigma fra middelværdien på en normalfordelingskurve. Forestil dig at en maskine producerer emner der i variation må variere som bredden på en landevej. Værktøjerne i Six Sigma hjælper til at holde variationen inden på vejen, så vi ikke ryger i grøften og må sortere emnerne fra.
Min egen erfaring er, at mange processer i danske virksomheder har en langt større variation end seks sigma og derfor er mange virksomheder meget langt fra de seks sigma.

Hvor kommer Lean Six Sigma så ind i billedet?

Jeg har i nogle virksomheder arbejdet med de to værktøjer i en sammenhæng.
Der har vi kigget på flow og udjævning af cyklustider og samtidig brugt nogle af tankerne fra Six Sigma til at stabilisere processerne (et krav for at have flow). Men jeg må samtidig erkende, at jeg ser, at de fleste danske virksomheder roligt kan bibeholde fokus på Lean. Six Sigma passer først ind, når de første mange forbedringer er gennemført. Vi skal jo huske på, at vi i en forandring skal sørge for at holde fokus på få værktøjer som giver mening. Derfor vil jeg altid anbefale virksomheder at fokusere på 5S, løbende forbedringer og på kortlægning af værdikæder når de starter på Lean – og de første par år frem. Derefter kan man begynde at snakke optimering af flow og stabilisering af processer. Meget at stabiliseringen i administration skabes med standarder (procedurer og flowcharts) og i produktion med standarder (arbejdsbeskrivelser og 5S-opmærkning).

Min anbefaling…

Så til de fleste danske virksomheder vil jeg sige – bevar fokus på Lean!
Til de få virksomheder som er langt med Lean eller som har processer der kræver en høj udnyttelsesgrad (eks. procesindustrien) – I kan godt kigge nærmere på kombinationen “Lean Six Sigma”.

Kommentarer?

Har du kommentarer til ovenstående – så skriv gerne en kommentar til indlægget. Lad os bare få flere synspunkter på banen!
God fornøjelse med “Lean Six Sigma”!

Link

Læs om forskellen på Lean og Six Sigma >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >
(Google tekst – andre stavemøder: Hvad er Lean Sig Sigma?).

Start med Lean før Six Sigma

Få danske virksomheder er klar til Six Sigma

Der tales i disse tider meget om “Six Sigma” og “Lean Six Sigma”. Six Sigma handler om, at finde fejlkilder i en proces så den kan optimeres til maksimal performance. Sig Sigma er meget teoretisk og værktøjet er baseret på detaljerede målinger og analyser af en proces.
Men i mange danske virksomheder er processerne ikke klar til Six Sigma. Processerne har ofte så åbentlyse forbedringsmuligheder, at der ikke er grund til at bruge meget tid på detaljerede analyser. Her kommer værktøjerne i Lean i stedet ind i billedet. Med Lean anskuer man en proces med fokus på de 7 spildtyper. Med udgangspunkt i spildtyperne bliver medarbejderne ofte enige om, hvor der først skal sættes ind. Dermed kan de første store forbedringer af en proces ofte ske inden for dage. Hvor Six Sigma måske først ville have skabt resultater inden for 2-3 måneder.

Hvornår Lean og hvornår Six Sigma?

Six Sigma fokuserer på kvaliteten i processer. På at reducere den variation der kan forekomme i en proces. Men fordi forarbejdet er så omfattende, bør man ikke anvende Six Sigma før behovet er det. Hvis man har en proces med stor variantion, kan man med Lean-værktøjskassen tage det første store skridt. Eksempelvis med reducerede og stabiliserede omstillings- og gennemløbstider og med forbedret kvalitet.
Man taler i Lean også om, at processer der skal placeres i et flow først skal være stabiliserede. Her er det heller ikke Six Sigma der henvises til, men at processerne skal have samme høje OEE og samme takttider. Høj OEE og udjævning af takttider kan ske uden Six Sigma.
Som udgangspunkt bør man altid starte med værktøjerne i Lean. Når det optimale er drevet ud af Lean, kan man så – om nødvendigt – tage Six Sigma i anvendelse. Tidshorisonten for forbedringer med Lean er sandsynligvis op til flere år afhængig af udgangspunktet.

God fornøjelse med implementering af Lean!

Dansk Lean Forum anbefaler

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >