Tag Archives: Lean Produktion

Fokus på flaskehalse – metode til 10-15% højere produktivitet – Lean Produktion (7/2018)

Opdateret 5. juli 2018

Jagten på flow i en produktion

I jagten på bedre flow og højere kapacitet tager vi ofte mange værktøjer i brug. Det kan være 5S, OEE, SMED, flow-analyser osv. Værktøjer som helt sikkert kan hjælpe. Jeg vil fortælle om en simpel metode, som kan betyde en ret stor forøgelse af kapaciteten på jeres flaskehalse – og dermed på jeres kapacitet.

Fokus på flaskehals – via mobile skilte

Mobile flaskehalse

En udfordring for mange danske produktionsvirksomheder er, at flaskehalsen er mobil. Det skyldes, at den standardiserede produktion ofte er flyttet til billigere lande. Tilbage har vi en “variantfabrik” hvor flaskehalsen hele tiden flytter sig, når ordremixet ændrer sig fra dag til dag. I dag er det svejserne som er flaskehals, i morgen er det laserskæreren, montagen, lageret osv. Det betyder, at vi ikke kan lave en flow-fabrik ud fra de klassiske Lean-principper. Læs mere

Hvad er et spaghetti-diagram i Lean?

Hvad er et spaghetti-diagram?

“Spaghettidiagrammer” eller “bevægelsesanalyser” er et simpelt og visuelt værktøj til at illustrere bevægelser og transport under en opgave. Metoderne anvendes oftest i produktion, montage og lager. Men jeg har også været med til at anvende det på hospitaler (som jo også er en slagt produktion). Jeg ved, at man har haft GPS’er siddende på medarbejdere på sygehuse i forbindelse med designet af de nye supersygehuse. Der har man anvendt GPS data således, at der ikke skal vandres for meget rundt.

Spaghetti diagram for hhv. en vare og operatør

Spaghetti diagram for hhv. en vare og operatør

Læs mere

Strategisk begrundet Lean – hvor starter Lean? (11/2018)

Opdateret 9. nov. 2018

Hvor starter Lean?

Hvor starter Lean? Lean kan starte på mange måder.

Hvis vi kigger fra helikopteren, så bør Lean rejsen starte med en tur i strategi-tårnet. Hvad er vores brændende platform? Og hvordan ønsker vi, at her ser ud om 2-3 år (vision)?
Og hvordan ser gabet ud imellem de to scenarier? Her kan Lean være svaret.
Kun på denne måde anvender man Lean strategisk. Mange har lavet Lean “fordi andre også gør det”. Det kan være sundt nok – og en måde at starte på. Men ved at tage den strategiske tilgang får man ikke kun besvaret, om Lean er vejen frem. Man kan og bør gå et spadestik dybere og definere, hvilke elementer af Lean man gerne vil arbejde – eller bør arbejde med, for at lukke det strategiske gab.

På den måde bliver Lean strategisk begrundet.

Simpelt illustreret:

lean-strategi-01

Læs mere

Hvad er Muda, Mura og Muri… (12/2018)

Opdateret 5. dec. 2018

Muda, Mura og Muri…hvem er de?

I Lean anvender vi ofte japanske udtryk. I hvert fald til at starte med. Mange danske organisationer vælger at bruge danske ord. For det kan godt give en afstand til Lean, når man skal bruge alle mulige fine udtryk. Der er både argumenter for og imod at anvende de japanske udtryk.
Muda, mura og muri er endnu 3 af de japanske Lean-ord:

  • Muda betyder spild
  • Mura betyder varians
  • Muri betyder overbelastning

Her et godt billede fra shmula.com

Muda Mura Muri

Muda Mura Muri

Vi jagter ofte kun “Muda”

Den klassiske jagt i Lean er på Muda = Spild. Spild er aktiviteter som ikke skaber værdi for en kunde.
Spild findes overalt.
Hvis vi tager kontor/administration – som MANGE sidder med – så er spildet eksempelvis: søgetid, utilgængelig viden (filer, data), afbrydelser, overspringshandlinger, personafhængighed (sårbarhed), overservicering (for grundig, for mange til møder, for lange møder, for lange referater, for lange mails, for mange på mails), variation (vi udfører samme opgave forskelligt) osv. Læs mere

Hvorfor forlader vi $-zonen? Grøn, gul og rød tid i Lean.

Hvad er $-zonen (dollarzonen)?

“$-zone” er et udtryk vi arbejder med i Flexkom. $-zonen er et udtryk for, at vi arbejder med ting som skaber værdi for kunder/organisationen. Det er også den tid, som vi i Lean kalder “grøn tid”.
Undervejs i løbet af en arbejdsdag forlader vi typisk også $-zonen ret ofte. Det vil sige, at vi er uden for zonen. Og det kan skyldes noget som er “nødvendigt” eller “unødvendigt”. Tider vi kalder “gul tid” og “rød tid” i Lean.
Læs mere om grøn, gul og rød tid i Lean >
Samlet giver det os følgende billede – i $-zonen, nødvendig uden for zonen og unødvendig uden for zonen.

$-zone overblik i Lean

$-zone overblik i Lean

Og hvad kan vi så bruge $-zonen til? Først og fremmest anvender vi udtrykket til, at få tegnet nogle billeder i folks hoveder i forhold til tid – et tankesæt. I Lean er det vigtigt, at alle medarbejdere reflekterer over spild og søger at “få mere tid i $-zonen”. Vi oplever, at folk synes det er sjovt at snakke om at “gå i $-zonen” eller at “nu er vi vist ikke i $-zonen”. Og det er netop formålet. At vi flytter vores tanker hen imod optimeringsmuligheder i forhold til tid.
Ofte bruger vi $-zonen i mere fysisk prægede jobs – produktion, mekanikere, udekørende teknikere, værksteder osv. Men vi anvender også udtrykket i andre – også administrative – funktioner. Det afhænger af organisationens sprogbrug og kultur. Alternativt kalder vi det typisk for grøn, gul og rød tid.

Hvorfor forlader vi $-zonen?

Når vi forlader $-zonen går vi ud i cost-zonen. Her sætter vi penge til.
Hvorfor forlader vi zonen? Hvorfor bruger vi så meget tid i cost-zonen?
Eksempler: Læs mere

Polca planlægning og flow fra QRM (Quick Response Manufacturing) (1/2019)

Opdateret 8. jan. 2019

Polca og QRM i hhv. Lean Administration og Lean Produktion

Polca er et planlægnings- og flow-princip fra QRM. Quick Response Manufacturing stammer fra konceptet om Time Based Management hvor “Tid er penge”.
I QRM fokuserer man på, at reducerer gennemløbstiderne i alle processer. Man tror på, at meget af spildet i vores processer er skabt af lange gennemløbstider. Derfor opfordrer QRM også til, at man har fokus på måling af gennemløbstider frem for de typiske mere silo-tænkende målinger. Selvom navnet “Quick Response Manufacturing” lyder som et værktøj til produktion, så har QRM også en række gode elementer i forhold til administration.
Læs mere om QRM på Dansk Lean Forum: QRM Quick Response Manufacturing >

Polca planlægning og flow

I traditionel Lean tænker vi meget på flow-produktion. Flow hvor tingene glider igennem en række processer uden for mange stop, returløb osv. undervejs. Forudsætningen for dette er udjævnede cyklustider og at alle tiderne ligger under kundernes såkaldte takt-tid (den afkrævede tempo i forhold til markedets behov). Udfordringen ved denne form for flow er for mange, at der er for stor variation til, at man kan skabe og fastholde dette “optimale flow”. Opgaver og ordrer har en tendens til, at de ikke passer ind i et fast flow, men mere flyder rundt imellem personer/processer.
Dette problem ser vi både i administration og produktion.

Polca i hhv. administration og produktion

Polca står for Pairs of Overlapping Loops of Cards with Authorization (parrede celler med overlappen-de sløjfer af kort med autorisation). Uha det lyder fint. Forklaring følger nedenfor 🙂
Nedenfor er beskrevet et par eksempler på Polca:
Polca i Lean Administration (se længere nede på siden).
Polca i Lean Produktion. Læs mere

Bucket Brigade – Den selvbalancerende montageline (7/2018)

Opdateret 5. juli 2018

Bucket Brigade i Lean

Bucket Brigade i Lean er et simpelt udjævningsprincip eksempelvis til pluk på et lager, en montagelinje eller lignende.

Eksempel på Bucket Brigade

Jeg arbejdede for nogle år siden på at Lean’e en montagelinje med 6 arbejdsstationer. Udfordringerne var eksempelvis:

  • Medarbejderne havde varierende møde- og gåtider.
  • Medarbejderne havde forskellige procestider – nogle var bedre til nogle processer end andre. Også når vi fik nye medarbejdere. Hvis medarbejderne stod stille ved den samme arbejdsplads, så var der ofte ventetid for nogle – og stress for andre. Hvis medarbejderne fulgte deres eget emne fra plads 1 til 6, så måtte nogle også vente på andre – og de andre fik stress.
  • Medarbejderne var trætte af, at der var stor afhængighed. Det følte sig pressede af, at de “skulle tisse i takt”. For ellers gik linjen i stå. Alle forstyrrelser gav stop.
  • Vi havde varierende produktionsvolumen per dag.
  • Produkterne varierede i procestider. Dvs. at flaskehalsen flyttede sig.

Kender du ovenstående problemstillinger fra en montagelinje? Jeg tror, at de er meget typiske.
Bucket Brigade var løsningen for os.
Bucket Brigade Lean
Læs mere

« Ældre Indlæg